Bulverk kan ha funnits i Martebo myr

Det kan ha funnits ett bulverk - alltså ett slags träfästning - i Martebo myr på norra Gotland. Det visar fynd, både i form av stockar och vapen, som gjorts på platsen.
Området i Martebo myr kallas Korspall och det finns många sägner om det, vilket enligt historikern Torsten Svensson tyder på att bygdens folk vetat att det är något märkligt med platsen, även om inget finns dokumenterat. Nu hoppas Torsten Svensson att det blir möjligt att göra en arkeologisk undersökning på platsen, för att få fram om det funnits en större anläggning från vikingatiden i Martebo myr.