Ny HIV-strategi tas fram

En ny HIV-strategi ska tas fram i Göteborg. En enig kommunledning har gett sina tjänstemän i uppdrag att ta fram en samlad strategi och handlingsplan för att förebygga HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Orsaken är att smittspridningen ökar, samtidigt som det statliga stödet till förebyggande arbete väntas minska de närmaste åren.