Pensionärer ska vårda gamla

Socialförvaltningen i Jönköping annonserar efter pensionärer som är villiga att sommarjobba inom kommunens omsorg.
Pia Persson som är personalrekryterare i Jönköping säger till Nyheterna att man vill ta till vara pensionärernas kompetens med tanke på probblemen att hitta arbetskraft, och att få in rutin när så många sökanden är unga. Även på flera andra håll i landet finns idag ett intresse av att använda pensionärer som vikarier, enligt Kommunförbundet. Kommunalfacket i Jönköping är dock kritiskt, eftersom man först vill få bort deltidsarbetslösheten.