Ska spara pengar på städning

Det finns pengar att spara på landstingets städning. Men det ska inte drabba patienter.

– Vi kommer inte att städa mindre där vården sker. Men i administrativa lokaler kan det ske en förändring, säger Bennet Jonsson, verksamhetschef för lokalvården på Landstinget Dalarna.
Det är en arbetsgrupp som består av hälsa och sjukvården, lokalvården på Landstinget Dalarna och smittskyddsenheten, som kommit fram till att det finns pengar att spara på städningen.
– Vi tror att det går att spara 4,7 miljoner kronor, säger Bennet Jonsson.
Enligt det förslag som arbetsgruppen lagt fram, så kommer man inte att städa mindre ute i verksamheten, på lasarett och vårdcentraler.
– Går förslaget igenom kommer vi att införa det så fort som möjligt. Tanken är också att ingen personal ska drabbas, förhoppningen är att det ska lösas med pensionsavgångar, säger Bennet Jonsson.