Miljö

EU-pengar till svensk/norska nationalparker i havet

En rad svensk-norska samarbetsprojekt har fått pengar ur EU-s Interreg-program

Ett projekt med norsk-svensk samverkan om de båda marina nationalparkerna i Kosterhavet och Yttre Hvaler får 6,8 miljoner svenska kronor i EU-stöd och 4,5 miljoner norska kronor.

Ett annat projekt om svensk/norsk samförvaltning av Enningdalsälven och dess utloppsområde i Idefjorden får knappt fyra miljoner svenska kronor och 2,5 miljoner norska kronor.

Dessutom går två miljoner svenska och en miljon norska kronor till ett projekt i åtta gränskommuner som handlar om att ta fram en gemensam omsorgsfilosofi inom demensvården.