Mariestad

Väktarna följde inte reglerna vid självmordsförsök

Nu kommer nya uppgifter som rör händelsen på häktet i Mariestad när en ung man efter ett självmordsförsök lämnades kvar i snaran. Åklagaren kan ha tagit beslut utan alla kort på bordet.

Åklagaren lade i höstas ner förundersökningen mot de tre vårdarna för tjänstefel eftersom det saknades tydliga regler om hur vårdarna skulle agera.

Nu visar det sig att det fanns en tydlig instruktion - men att åklagaren inte tagit del av den.

Tydliga regler
– Jag förstår instruktionerna trots att jag inte är född här. Det är tydliga regler, säger den döde mannens bror.

I september lade åklagaren ner förundersökningen eftersom hon ansåg att instruktionerna för vad vårdarna skulle göra var för luddiga.

Men när P1:s Kaliber begär ut instruktionerna som gällde så står det tydligt att vid dödsfall och självmordsförsök ska häktespersonalen omedelbart inleda livsuppehållande åtgärder.

Thomas Bodström
Thomas Bodström, ordförande i justitieutskottet, vill inte ta ställning i det enskilda fallet, men säger så här när han ser instruktionerna om vad som gällde i Mariestad:

– Det här ska vara tillräckligt för att man ska agera om en person håller på att dö.

Kaliber har tagit del av hela åklagarens förundersökning - och där finns inte instruktionerna med.

Åklagaren
Åklagaren Lena Medelius vill inte bli intervjuad, men säger att den dödes familj kan be om en överprövning av hennes beslut.