RAVLUNDA

Försvaret öppnar för vindkraft

Försvarsmakten kan tänka sig att låta Taggen Vindpark AB bygga en vindkraftpark på Taggens grund utanför skånska östkusten, ett område som ligger i Ravlunda skjutfälts riskområde.

Men då gäller det att ett avtal skrivs som gör att försvaret inte hålls ansvariga vid en eventuell skada på kraftverken.

Taggen Vindpark AB har fått material från försvaret kring spridningen av ammunition men önskar ha ett ytterligare möte med försvaret kring riskerna för att bli träffade, det berättar VD Jan Norling.