Fortfarande strömavbrott på många håll

Tusentals elkunder i Norrbotten är fortfarande utan el. Avbrotten beror på kortslutningar på landsbygden där tjocka is- och snölager tyngt ner ledningar.

Vattenfall hade, enligt företagets hemsida, sammanlagt drygt 3 000 kunder som saknade el på morgonen. De flesta drabbade hushållen fanns i Norrbotten, men även i Västerbotten och Västernorrland är det strömlöst på många håll.

Vattenfall kan just nu inte att lämna besked om när kunderna kan beräknas få strömmen tillbaka, förhoppningen är att det stora flertalet skall få tillbaka strömmen under eftermiddagen/kvällen.