Vård och omsorg

Samma väntetid på privat och offentlig vårdcentral

Det spelar ingen roll om vårdcentralen är privatägd eller offentlig om du vill komma snabbt till doktorn. Det visar en ny studie.

Det går fortare att komma till doktorn om vårdcentralen är privat. Det kom Svenskt Näringsliv fram till i en studie. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting gjort sin egen mätning -och slutsatsen där är: Tja, det pekar i den riktningen.

Men resultaten är inte entydiga, garderar sig SKL med. Vad visar då SKL:s mätning? Jo, 92 procent av patienterna får träffa en en allmänläkare inom sju dagar om de väljer en privat vårdcentral.

När det gäller de offentliga vårdcentralerna är andelen 89 procent. Så skillnaden är alltså högst marginell.

Det geografiska skillnaderna är stora. Västra Götalands-regionen placerar sig i topp tillsammmans med Halland och Kalmars län. Och i Västra Götaland är det ingen skillnad alls i tillgänglighet mellan privata vårdcentraler och regionens egna. 94 procent kommer till doktorn inom en vecka.

Det finns drygt 1 000 vårdcentraler i landet. Drygt var fjärde drivs i privat regi.