Pumpar skall syresätta Östersjön

Nu startar pilotförsök att med hjälp av pumpar syresätta bottnar i Östersjön som är syrefattiga. Forskare vid Göteborgs universitet ska testa olika metoder att öka syreinnehållet och hålla kvar övergödande fosfor i bottensedimentet, uppger TT.

Regeringen har i sin havsmiljöpolitik avsatt pengar till olika pilotprojekt där bland annat syresättning av syrefattiga bottnar ska prövas i lite större skala i havet. Detta för att bland annat minska effekterna av övergödningen av Östersjön och algblomningen sommartid.

”Vi ska undersöka hur man kan lyckas hålla kvar fosforn i bottensedimentet under olika yttre förhållanden, med och utan konstgjord syresättning i två kustbassänger”, skriver projektledaren Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna ska bland annat använda en prototyp av en vinddriven pump, men ska också undersöka hur ett fullskaligt pumpsystem i egentliga Östersjön skulle kunna designas.

Projektet, kallat Box, får 20 miljoner kronor i stöd av Naturvårdsverket och forskningsrådet Formas.