Ersättning ses över

Uppsala kommun ska nu göra om systemet som avgör hur mycket kommunala och privata gymnasieskolor får i ersättning, idag är varken kommunen eller alla privata skolor nöjda med hur det fungerar.

Antalet friskolor ökar liksom andelen gymnasieelever som går i friskola. För kommunen har detta hittills bland annat inneburit att mer pengar fått gå till lokalkostnader, eftersom kommunen inte hunnit göra sig av med lokaler i samma takt som eleverna går över till friskolor.

Samtidigt har företrädare för både kommunala skolor och friskolor varit missnöjda med ersättningsmodellen. Bland annat har det funnits kritiker som menat att kommunen inte betalar lika mycket till likvärdiga utbildningar, och så har det funnits en tvist kring hur kommunen ersätter de enskilda gymnasieskolorna för deras lokalkostnader, och där har länsrätten belsutat att kommunen gjort fel.

Det här är bakgrunden till att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden nu väntas besluta att en ny ersättningsmodell ska tas fram. Det som ska ses över är bland annat om en ersättning som skolorna får per elev kan inkludera lokalersättningen och ersättnignen ska ta hänsyn till elevernas betyg i grundskolan och vissa socioekonomiska faktorer.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se