Vännäs

Siste tågklareraren i Vännäs

Igår tog en epok slut. Yrket stins, numer tågklarerare har funnits i Vännäs i 117 år. Men nu är det Banverkets personal i Boden och Ånge som ska se till att säkerheten på järnvägen upprätthålls. Dennis Norrman som arbetat som tågklarerare i 18 år kommer att sakna arbetsuppgifterna:

Den gamla mekaniska utrustningen finns kvar i stationshuset men sedan länge tagen ur drift. Tågklarerarens uppgifter sköts idag via 5 dataskärmar som sedan natten till söndag inte längre styrs från Vännäs.

Åtta personer mister sitt arbete som tågklarerare. Alla åtta tågklarerare har erbjudits tjänst i Ånge men ännu har ingen nappat.

I Banverket finns stödorganisationen ”skrädderiet”, som under ett års tid ska hjälpa Dennis och hans kollegor att hitta ett annat jobb.

Om inget annat arbete passar kan Dennis Norrman tänka sig att flytta.

                                          Reporter Anders Wikström