Irakisk journalist kastade skor på Bush

Uppdaterad 18:15
När George Bush på söndagen besökte Iraks huvudstad Bagdad för sista gången under sin tid som president slängde en irakisk journalist sina skor på honom. Samtidigt kommer uppgifter om en intern amerikansk regeringsrapport, som handlar om hur USA misslyckats med att bygga upp Irak efter invasionen.

Samma dag som president Bush kommer till Irak, med all sannolikhet för sista gången som president, avslöjar tidningen New York Times en intern regeringsrapport som innehåller förödande kritik mot hur Bushregeringen bedrivit återuppbyggnaden av Irak efter invasionen år 2003. 

Rapporten visar till exempel att ansträngningarna att bygga upp Irak till något bättre än det som USA invaderade, materiellt sett har misslyckats, trots att man satsat drygt 100 miljarder dollar på återuppbyggnaden. 

Enligt rapporten har man i stort sett bara lyckats reparera de samhällsfunktioner som förstördes under kriget och invasionen. Tillgången till bland annat el för irakierna är i bästa fall bara något bättre än före kriget, medan oljeproduktionen efter invasionen fortfarande inte nått upp till tidigare nivåer. 

I rapporten, som officiellt ska presenteras först i februari, citeras bland annat förre utrikesministern Colin Powell som hävdar att det amerikanska försvarsdepartmentet kom med påhittade uppgifter om hur många soldater som ingick i de irakiska säkerhetstrupperna. 

Dessutom berättas om hur pengar som skulle gå till lokala återuppbyggnadsprojekt på ett korrupt vis delades upp mellan lokala politiker och klanledare. 

Det omfattande våldet i Irak efter invasionen nämns i rapporten som en orsak till det amerikanska misslyckandet. Men rapporten skyller också på amerikansk regeringsbyråkrati, dålig planering och okunnighet om de grundläggande dragen i det irakiska samhället. 

Den ansvarige för rapporten är juristen Stewart Bowen som är generalinspektör för återuppbyggnaden av i Irak och som själv, liksom president Bush, är republikan. 

Rapporten bygger enligt New York Times på cirka 500 intervjuer och mängder av inspektioner och undersökningar som Bowen och hans myndighet har genomfört i Irak. 

George Bush besök i Irak kommer bara månad före det att han lämnar över makten till den blivande presidenten Barack Obama.  

Syftet med besöket är att högtidlighålla det samarbetsavtal som USA och Irak kommit överens om, och som bland annat säger att de amerikanska trupperna ska vara ute ur Irak i slutet av år 2011. 

Bush sa på söndagen i Bagdad att kriget i Irak inte varit enkelt men att det varit nödvändigt för amerikansk och global säkerhet och för ett Irakiskt framtidshopp. 

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se