Elen tillbaka hos de flesta norrbottningar

De allra flesta som drabbats av elavbrott under helgen till följd av stora mängder blötsnö hade på söndagskvällen fått tillbaka strömmen.

-Det är omkring 500 kunder som inte fått tillbaka den än, men vi hoppas att de flesta ska ha fått tillbaka den under kvällen, sade Roger Lindmark på Vattenfall till TT vid 19-tiden på söndag kväll.

Elkunder i områden som drabbats värst kan få vänta något längre, till exempel i Älvsbyområdet i Norrbotten.

-Där har det fallit så mycket snö att vi fått rensa samma linjesträcka flera gånger. När vi gjort en rensning och varit färdiga att slå på strömmen har det fallit nya träd på ledningarna så att vi fått börja om på nytt, säger Roger Lindmark.

I Örnsköldsvikstrakten föll det underkylt regn på söndagseftermiddagen, vilket orsakade påfrestningar på elnätet, med strömavbrott som följd.

Drygt 400 av Eons kunder var utan ström i Västernorrland tidigt på söndagskvällen, liksom ett 30-tal kunder i Gävleborgs län.

Som mest var 10 000 av Vattenrfalls elkunder i främst norra Sverige och 1 400 av Eons kunder utan ström på lördagen.

-I vissa områden har de fått mellan 60 och 100 centimeter blötsnö de senaste dagarna. Jag kan inte minnas att man någonsin fått så mycket, säger Roger Lindmark.

Vattenfall satte in 130 personer som jobbade med att avhjälpa felen, vissa av dem inkallade från andra delar av Sverige. För att hitta ställen där det uppstått elavbrott användes helikoptrar. Bandvagnar sattes in för transporter av personal och skogsmaskiner för att röja undan nerfallna träd.