PingPong Remix

Vill du skänka bort ett ljud?
PingPong Remix förenar musiker från hela världen i ett globalt kollaborativt musikprojekt!
Per-Anders forskare Malmö högskola och Osta som varit med och startat Ping Pong Remix tillsammans med andra gästar glashuset och berättar om det.