15 på sågverket i Stockaryd förlorar jobben

Sågverket Wernerträ med verksamhet i Stockaryd och i Djursdala i Kalmar län läggs ner. 15 personer i Stockaryd och 49 i Djursdala sägs upp i samband med nerläggningen.
Wernerträ ägs av golvtillverkaren Kährs, och där motiverar man nerläggningen med att sågverkskapaciteten är för stor. Dom totalt 64 anställda i Stockaryd och Djursdala kommer att erbjudas jobb på Kährs i Nybro. Wernerträ upphör till hösten, fram till dess försöker Kährs hitta andra som är villiga att köpa sågverken.