Cyklandet ökar i Göteborg

Göteborgarna cyklar mer i år än förra året. Det visar mätningar som kommunen gjort. Under sommarhalvåret ökade cyklandet med tre procent och det är mer biltrafiken ökar i år, bedömer ansvariga på trafikkontoret.

Siffrorna som trafikkontoret tagit fram visar att både kollektivtrafiken och cyklandet ökar mer än biltrafiken. Det är vad kommunfullmäktige vill i sina politiska mål.

Kollektivtrafiken ökar med sex procent och cyklandet med tre procent. Och det ser inte ut som biltrafiken ökar lika mycket i år. Förra året minskade cyklandet med 9 procent, samtidigt som biltrafiken ökade. Politikerna menade att mätningarna var osäkra och därför har mätpunkterna blivit fler i år.

Fortfarande sker bara runt var tionde resa på cykel i Göteborg. Detta trots att det finns ett politiskt cykelprogram sen tio år tillbaka och tiotals miljoner kronor har satsats på bättre cykelnät.