Sju östgötakommuner bryter mot lagen

Sju av Östergötlands tretton kommuner har slutit avtal med bolag som sysslar med avfallshantering utan att först genomföra en upphandling, det visar en utredning som Konkurrensverket gjort.  Det totala värdet på de här kontrakten ligger på över 105 miljoner kronor om året, men Konkurrensverket har ingen möjlighet att straffa kommuner som bryter mot lagen på det här viset.

Konkurrensverket har tittat på hur bra Sveriges kommuner är på att upphandla kontrakt för avfallshantering och upptäckt att vart tredje kontrakt aldrig upphandlas, trots att det strider mot lagen om offentlig upphandling. Anders Svenson som är jurist på Konkurrensverket och han tycker att det är bekymmersamt att de upphandlande myndigheterna inte följer regelverket.

- Det här innebär att vi inte vet med säkerhet om skattebetalarna får bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, konstaterar Anders Svenson.

Undantagen för att slippa att upphandla är få och ska också tillämpas restriktivt. Att en avfallshanteringsanläggning ligger i närområdet är inte ett giltigt skäl till att strunta i att upphandla. Sju av tio kommuner har inte ens angett något skäl till varför de inte upphandlat.

I Östergötland har Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög tecknat kontrakt på avfallshantering utan att upphandla. Det totala värdet på de här kontrakten ligger på över 105 miljoner kronor om året.

Men Konkurrensverket har ingen möjlighet att straffa kommuner som bryter mot lagen. Det är de enskilda bolagen som känner sig drabbade som kan gå till domstol. Upphandlingsreglerna gäller i hela EU och juristen Anders Svenson berättar att Sverige tidigare fått kritik från EU-kommissionen för att kommunerna struntat i upphandlingsreglerna när det gäller avfallshanteringen och han tror att det här i förlängningen kan innebära att Sverige får problem gentemot EU.

- Sverige fick alltså allvarlig kritik från kommissionen som gjorde den bedömningen att det var en utbredd praxis här i landet att kommuner direkttilldelar avfallshantering i strid mot regelverket, säger Anders Svenson avslutningsvis.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se