SKÖVDE

Rydskolan får bottenbetyg

Rydskolan kritiseras av Skolinspektionen och får bottenbetyg när det handlar om att anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Eleverna på skolan har ett stort behov av individanpassad undervisning säger Annika Wenström Fridell, specialpedagog på skolan. Hon håller med om att skolan inte lever upp till elevernas behov.

- Vi har många elever med utländsk bakgrund, många har kommit hit ganska nyss och är flera år efter sina jämnåriga när de börjar skolan.

Det finns elever som har behov av särskilt stöd och elever som behöver studiehandledning på sitt modersmål som inte får detta. Lärare och pedagoger får inte det stöd de behöver för att tillgodose eleverna behov.

Inspektörerna möter flera exempel på att eleverna arbetar med ord och företeelser som inte är meningsfulla eller begripliga för dem.

Lägsta betyg

Skolinspektionen  ger Rydskolan lägsta betyg, ej godtagbar kvalitet , i sin rapport när de bedömt hur verksamheten lever upp till elevernas behov.

De senaste åren har cirka 15 tjänster försvunnit från skolan.

- Det har inte precis gjort vår jobb lättare, menar Annika Wenström Fridell.

Rektor Bengt Odebäck medger att eleverna blir förlorare när resurserna krymps.

- Någon får alltid betala priset av minskade anslag, menar han.

Linnea Frimodig

linnea.frimodig@sr.se