Lärarförbundet sa ja till omorganisation

Lärarförbundet i Ljungby accepterar nu den hårt kritiserade omorganisationen för skolorna i kommunen.
Förslaget som tidigare hårt kritiserats av både personal och föräldrar innebär bland annat att rektorer kommer att flyttas runt och att vissa skolor inte kommer att ha en egen rektor placerad på skolan. Lärarförbundets representant Ingela Bertilsson har nu begärt en riskanalys av hur förändringen påverkar lärarna. Och sedan förvaltningschefen lovat att det ska göras en sån analys, nöjer sig nu Lärarförbundet med det.