Halland

Mindre risk att bli smittad i vården

Det är stora skillnader mellan landstingen på hur smitta i vården drabbar patienterna. De halländska sjukhusen klarar sig mycket bra i jämförelser.

Sveriges Kommuner och Landsting redovisar på måndagen den hittills största undersökningen av vårdsmitta. Mätningen gjordes på 20 000 människor som var inlagda på sjukhus vid en viss tidpunkt i höstas. 

Medan 14 procent av Jämtlands patienter smittats gäller sex procent i Halland. I genomsnitt hade elva procent av dem infekterats i vården.

De vanligaste problemen var urinvägsinfektion, lunginflammation och sårinfektioner. Män och äldre patienter är mest utsatta för infektionerna.

SKLs undersökning gjordes innan VRE-utbrottet i Halland och hade förmodligen visat ett annorlunda resultat om den hade gjorts nu.