Över 1 000 nya arter längs Mekongfloden

Över 1 000 nya växt- och djurarter har under de senaste tio åren påträffats i de sex länder som omger Mekongfloden. Rapporten publiceras idag av världsnaturfonden. Bland arterna finns världens största jaktspindel och en extremt giftig chockrosa tusenfoting. (P1 Vetenskapsradion)