Fartbegränsningar till sjöss

Körkort till sjöss eller generella fartbegränsningar kan bli verklighet i framtiden.
Sjöfartsverket gör just nu en studie för att komma åt problemet med snabbgående småbåtar. I dag finns inga generella fartrestriktioner för små fritidsbåtar och de är en fara ur både miljö- och sjösäkerhetssynpunkt. Enligt Torbjörn Hedenius som är chef för Sjöfartsverkets normineringsenhet är fartbegränsningar och körkort till sjöss två tänkbara alternativ för att komma åt problemen.