Stiftelser struntar i regler

Hundratals stiftelser struntar i reglerna om ekonomisk redovisning, därför tänker staten nu införa hårdare regler för att komma åt oegentligheter.
Av de över 11 500 stiftelser som var skyldiga att lämna in årsredovisning för 2001 så var det ungefär en sjättedel som struntade i det, vilket är en ökning jämfört med tidigare år, skriver Dagens Nyheters nätupplaga. Det är inte bara mindre stiftelser som struntar i kraven, utan även större, som till exempel Skandiakoncernens personalstiftelse och Radiohjälpen. Flera av styrelserna har kända ledamöter, exempelvis Radiohjälpen styrs av ordförande Christina Jutterström, vd på SVT.