Gävleborg

Hot och våld i skolan anmäls allt oftare

Anmälningar om hot och våld i skolan har tredubblats i Gävleborg under 2008. Det visar Arbetsmiljöverkets, AMV:s, siffror för de senaste fem åren. Bakom anmälningarna ligger bland annat en skärpt uppmärksamhet från skolledningarnas sida, till följd av de tragiska våldsutbrotten i skolor i Finland och USA.

Det konstaterar Kerstin Eklund, vikarierande rektor på Staffansgårdens förskola som hör till de skolor som följer arbetsmiljölagen och gör anmälningar till Arbetsmiljöverket, AMV, i händelse av hot och våld.

Skolan tvekade inte heller att vända sig till polisen när en förälder som ingrep i vid ett bråk hotades till livet av en elev.

- Det var ett dödshot. Och om man tänker på vad som hänt i Finland och USA måste man ta det på allvar, säger anmälaren Kerstin Eklund.

Reglerna kräver anmälan
Våldet och hoten finns överallt i länet, det visar den geografiska spridning som anmälningarna till myndigheterna har.

De som följer reglerna och anmäler hot och våld, istället för att tro att allt går att lösa internt, får också räkna med negativ publicitet. Men för Åsa Unger, rektor på Norrtullsskolan i Söderhamn, är det ändå en självklarhet att anmäla.

- Vi polisanmäler alltid händelser som kan vara brottsliga i vuxenvärlden. Även om det är ett barn som står bakom händelsen.

Christian Höijer
christian.hoijer@sr.se