Samtal vid sjön

54 min

I Susannes Björkmans program finns en annan sorts tid. En tid som går tvärs genom vår stressade vardag, vår bortvändhet. Hon har verkligen ägnat sitt liv åt att lyssna på andra.

Alltid uppmärksam på stämningar, genom raggare, husockupanter, stressade vuxna, på
arbetsplatser, i kök hos mödrar och döttrar, i skogen bland träd och ugglor. Ständigt ett behov av att röra sig och få syn på nånting nytt.

Vad är det som driver henne? Vem är hon som finns där i bakgrunden och som undrar lite vid sidan om? Lise Indahl frågar henne i det här samtalet.