Rösterna inifrån


Att dömas till livstids fängelse är att dömas till osäkerhet. 160  människor i Sverige, huvudsakligen män, är inspärrade på obestämd tid. För 30 år sedan var det bara ett 20-tal.Men vad är det konkret vi dömer till?

 
Frilansjournalisten Martin Hedén beslöt sig för att söka svaret bland de morddömda. Han tog sig runt på anstalterna med dels enkla frågor, som Vad nynnar du på? och Vilka ljud saknar du? Och dels med mer komplicerade spörsmål, som Hur ser du själv på vedergällningsprincipen? Resultatet blev ett collage som i ord och musik berättar något om vardagen bakom betongmurar och högspänningsstängsel.