trosa

Vill flytta reservatsgräns

Ett par i Trosa har överklagat länsstyrelsens beslut om bildandet av ett naturreservat nära deras hem. Tidigare i höst bestämde Länsstyrelsen att ett naturreservat skulle bildas i Södra Lämund i Trosa.

Paret har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen.

De bor nämligen bara en meter från reservatsgränsen, och de påpekar att beslutet om naturreservat gör att de inte har rätt att såga ner träd som riskerar att falla på deras hus.

Paret vill nu att reservatsgränsen flyttas tio meter.