Tusentals har bytt vårdcentral

Efter införandet av vårdval på Gotland har hittills cirka 13.000 gotlänningar bytt vårdcentral. Dessutom har en del av de som inte bytt ändå valt en annan läkare på den vårdcentral de redan tillhör.

Kommunens vårdcentral, Wisby Söder, på Korpen har förlorat drygt 5.000 patienter.

Det gör att en läkare nu ska flyttas över till Visby Norr som också finns på Korpen, och som inte har förlorat lika många patienter. De 400 som påverkas av läkarflytten kommer att få ett brev från kommunen om det.

I vårdvalet har 10.000 gotlänningar bytt till någon av de privata vårdcentraler som finns i Visby.

Vem det är som ska betala för överföring av alla patientjournaler från kommunens vårdcentraler till de privata, det har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden ännu inte tagit ställning till, enligt primärvårdschef Hans Brandström.