Gävleborg

Barnpsyk lägger ned dygnsvården

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP kommer inte längre att ha någon dygnsvård av patienter i Gävleborg. Det innebär i praktiken att den slutna barn- och ungdomspsykiatrin läggs ned.

Målsättningen att reducera de slutna barn- och ungdomspykiatriska platserna härstammar från 2005 då de flesta platserna av besparingsskäl också togs bort. Två platser sparades dock och de är dessa som nu försvinner.

I praktiken innebär det att den slutna vården inom BUP nu definitivt läggs ner.

Vårdbehovet finns kvar
Men behovet av dygnsvård kommer att finnas kvar och någon alternativ vårdform som ersätter den slutna barnpsykiatrin finns ännu inte.

Det säger Helena Björkman, verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin inom Landstinget Gävleborg

- Vi vet ännu inte hur vi ska tillgodose det behovet. Vi ska försöka etablera ett nytt samarbete mellan BUP, vuxenpsykatrin och barnkliniken.

Hon berättar också att det regionala samarbetet ska utvidgas, vilket betyder att en del behövande patienter kan komma att vårdas utanför Gävleborg.

Därmed får barnkliniken nu vara beredd att ta emot barnpsykpatienter som inte förflyttas till andra län i Sverige.

Tomas Forsman
tomas.forsman@sr.se