Europeiska investeringsbanken

"Grön teknologi" villkor för stödlån

Regeringens krispaket till fordonsindustrin som presenterades i förra veckan ska till stor del finansieras via Europeiska investeringsbanken, EIB. Men det blir ingen räddningsplan för alla företag utan det handlar om att ge lån till den typen av satsningar som kan kallas för grön teknologi, enligt EIB.

– Ja, det måste ju ligga inom ramen för just grön teknologi, säger Eva Srejber som är vice vd på EIB.

Så lånen från Europeiska investeringsbanken kommer inte att kunna rädda alla företag?

– Vi kan ju inte göra mirakel, men naturligtvis ska vi göra allt vad vi kan men några mirakel kan vi inte åstadkomma.

20 miljarder kronor i kreditgarantier är den stora delen av regeringens paket för att långsiktigt rädda svensk fordonsindustri.

Själva finansieringen ska gå genom Europeiska investeringsbanken, som ägs av medlemsländerna inom EU.

De 20 miljarderna är i sin tur garanterade av den svenska staten och lånen ska privata och offentliga företag kunna få under de närmaste åren.

Upp till 50 procent av ett projekt ska företag kunna finansiera på det här sättet.

De här lånen kommer också att sätta ytterligare press på svensk fordonsindustrin att ställa om mot mer effektiva motorer med mindre utsläpp.

– Då har vi en stor teknisk avdelning som består av ingenjörer och andra experter som tillsammans med våra finansiella experter tittar på om programmen och resultaten kan tänkas innebära en lägre utsläppsnivå när fordonen senare rullar ut på vägarna. Och givet det kan man då komma ifråga för utlåning, säger Eva Srejber.

Sören Granath

soren.granath@sr.se