Vårdgarantin föreslås regleras i lag

I framtiden kan vårdgarantin lagstadgas och förkortas. Det föreslår utredningen om patientens rättigheter som la fram sitt andra delbetänkande på måndagen.

Patienter ska få en bedömning av sin sjukdom inom en månad och behandling ska inledas inom fyra månader. Dessutom ska alla patienter få rätt till en fast vårdkontakt och individuellt anpassad information om behandlingen. Förslagen föreslås bli genomförda den 1 januari 2010.