Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

0:46 min

Dubbeltrasten är visserligen den största av våra trastar, men namnet luras, den är alls inte dubbelt så stor som de övriga. Misteltrast är ett annat folkligt namn på denna fågel, som avslöjar att den gärna äter mistelbär.

Dubbeltrasten finns i hela Sverige utom i fjällen och föredrar gles barrskog med åkrar eller hyggen i närheten. På sommaren lever den mest av insekter, maskar och larver och boet placeras oftast högt upp i ett träd. Ofta hinner dubbeltrasten föda upp två kullar med 4-5 ungar i vardera.

I luften känns dubbeltrasten igen på att den gör djupa bågar i flykten.

Sången är svår att skilja från koltrastens, men dubbeltrastens består av kortare fraser med kortare mellanrum och den har en mycket vemodig ton.

Ett annat läte som är mycket lättare att känna igen och som ofta är det som avslöjar dubbeltrasten är locklätet, ett knarrande eller surrande ”zerrrr”.

(Turdus viscivorius)