SUNDSVALL/GÄVLE

Banverket kräver dubbelspår

Banverket säger att en etappvis utbyggnad till dubbelspår i kombination med nya mötesstationer är nödvändig på sträckan Gävle-Sundsvall. Det ökade behovet av järnvägstransporter pekar nämligen på en fördubbling av trafiken i framtiden.

Sedan år 2000 har tågtrafiken ökat med 80 % på den enkelspåriga sträckan Gävle-Sundsvall. Såväl person- som godstrafiken fortsätter att öka och efterfrågan visar att mellan 90 och 100 tåg förväntas trafikera sträckan varje dygn år 2020 jämfört med dagens 50-60 tåg.