Måndag 15 december 2008 Blev smittade på sjukhus

11 procent av de inlagda patienterna på Akademiska sjukhuset smittades av en infektion när de vårdades under november i år. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och landsting gjort. Den visar också att det är skillnad mellan olika landsting och sjukhus. Akademiska sjukhusets mål är att halvera smittorna under nästa år.