Politiker i tjänstemännens händer

Distriktsnämnderna i Uppsala har för dålig inblick i de fall de beslutar om.
Det anser tre folkpartister, som sitter i Östra distriktsnämnden, i en skrivelse. Distriktsnämnderna har ansvaret för och beslutar om vård för bland andra narkomaner. - Vi upplever att vi har väldigt små möjligheter att påverka vilka behandlingar som ges. Därför att vi inte vet vad som ingår i behandlingarna och vi har svårigheter att jämföra eftersom vi inte har några alternativ, säger Karin Sohlberg som är en av dem som står bakom skrivelsen. Uppsala är uppdelat i 5 socialdistrikt som beslutar om behandling och vård av till exempel missbrukare eller andra behövande. Totalt omsätter de ca 240 miljoner om året. Enligt skrivelsen som lämnats till Östra distriktsnämnden är politikerna helt i tjänstemännens händer och har i brist på alternativ inte så mycket annat att göra än att följa de rekommendationer de får. Det är orimligt, anser de tre folkpartisterna, eftersom nämnden har det politiska ansvaret för besluten. Tjänstemännen tar alltså på sig för stor del av inflytandet men det är inte bara tjänstemännens fel, menar Karin Sohlberg. - Vi som politiker har inte ställt de här kraven tidigare och det måste vi börja göra nu, säger hon. Den nya organisationen inom kommunen har inte direkt tydliggjort läget heller, anser Karin Sohlberg, även om problemen fanns tidigare också.