Dubbelspår börjar bli klart

Nu är en tredjedel av dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan klart; i dag gick första tåget på den nya järnvägen mellan Torbacken-Hede, förbi Nygård i Lilla Edet. På söndag, den 21 december, tas hela det nya dubbelspåret på sträckan i bruk.

Det 7,5 kilometer långa dubbelspåret tas i drift efter nära tre års byggtid. Den nya järnvägen har fått en rakare sträckning och passerar nu genom en tre kilometer lång tunnel genom Nygårdsberget.

I projektet har även ingått att bygga två järnvägsbroar och tre vägbroar. Alla plankorsningar längs sträckan har slopats och ersatts med säkrare planskilda korsningar.

– Vi är mycket glada över att vara klara med cirka en tredjedel av det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan, skriver Bo Larsson, övergripande projektledare på Banverket, i ett pressmeddelande.

Byggarbetena på etappen Torbacken-Hede fortsätter en bit in på 2009. Bland annat ska en vägbro och lokalvägar göras klara och områden som delvis fungerat som upplag och arbetsområden ska återställas.