Länet

Sjukhuset gör patienterna sjuka

Många patienter blir smittade av infektioner inom sjukvården, och på sjukhusen i länet är det stora skillnader på risken att bli smittad.

På höglandssjukhuset drabbades mer 1 av 8 av patienterna under förra månaden av infektioner i samband med behandlingen, vilket är mer än dubbelt så många som smittades i Värnamo.

Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och landsting gjort.

På länssjukhuset Ryhov smittades 8,5 % av patienterna och i hela landet är det 11 % som drabbats av en infektion kopplat till sin behandling.

Urinvägsinfektion, lunginflammation är några av de vanligaste åkommorna patienterna drabbades av.