STOCKHOLM

Stenbecks torg ligger i Kista

Finansmannen Jan Stenbeck får ett torg uppkallat efter sig sex år efter sin död.

Stadsbyggnadsnämnden har bestämt sig för att döpa om Torsnäsgatan vid Kista Galleria i nordvästra Stockholm till Jan Stenbecks torg.

Enligt nämnden är Jan Stenbeck starkt förknippad med telekombranschen, som har ett starkt fäste i Kista.