Svenska med ögon utifrån

Ett av Sveriges officiella minoritetsspråk är romani och kanske har romani en osäkrare framtid än de övriga. Det saknar standardiserat skriftspråk och i många länder har romer tvingats leva i utkanten av samhället. Nu finns emellertid en ordbok över svensk romani, en bok som också behandlar sånger och berättelser från resandefolket. Författare till boken är Lenny Lindell, rom med rötter i Västergötland och Gerd Carling, språkhistoriker vid Lunds universitet, och de berättar om projektet och om några av svensk romanis särdrag i veckans program. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar brev från lyssnare som betraktar svenskan språket lite utifrån: vad ska man tänka på när man lär sig svenska och hur behåller man sitt modersmål, under de bland annat.- kroppsspråk- språklig inspiration för barn- finns det regler för ’en’ och ’ett’?- när ’då’ och när ’när’? Nu kan du skriva brev direkt till denna sida!