Gotlandsflyg bluffbokade

Företrädare för nystartade Gotlandsflyg träder nu fram med erkännandet att det var just Gotlandsflyg som låg bakom en del av de falska bokningar som drabbade konkurrenten Skyways.
För en tid sedan hade Skyways vid ett par tillfällen många bokningar på plan, till vars avgångar många resenärer aldrig dök upp. Det här bokningsärendet skall nu överlämnas till åklagare för prövning, men Gotlandsflyg erbjuder sig att betala för vissa av de gjorda bokningarna.