Partier vill folkomrösta om stationsplacering

Folkomrösta om var framtidens järnvägsstation ska ligga i Falkenberg. Det föreslår sex företrädare för vänstern, spi och aktiv politik i en gemensam motion.
I motionen påpekas att mycket hänt sedan fullmäktige för tio år sedan fattade beslut om att stationen ska ligga utanför centrum, vid Gruebäck. Förslaget är att en folkomröstning hålls samtidigt som svenska folket röstar om emu den 14 september. Motionärernas förslag till var stationen ska ligga är den så kallade Falkenbergsmodellen, d v s att persontågen fortsätter att gå in till centrum och stationen där medan gods- och fjärrtåg får passera på ett nytt dubbelspår utmed motorvägen.