Våld mot kvinnor klaras sällan upp

Män som misshandlar kvinnor har lättare att undgå straff om de bor i Blekinge än om de bor i Kronoberg.

Polisens förmåga att utreda brotten varierar stort inom landet, visar en ny Brå-studie.

Blekinge har landets lägsta andel uppklarade brott som rör våld mot kvinnor.

Under perioden 2001-2006 hade Blekinge en genomsnittlig personuppklaring på 18 procent.

Studien grundar sig på förundersökningsmaterialet från närmare 600 ärenden rörande våld mot kvinnor i nära relationer under år 2006.

Ärendena är hämtade från fyra polismyndigheter: Kronoberg, Blekinge, Uppsala och Jönköping.