Nedläggningshot mot vårdcentraler

Användningen av hyrläkare från bemanningsföretag måste halveras före årsskiftet. Det har regionsstyrelsen i Västra Götaland bestämt. I förlängningen kan det leda till nedläggningshot för vårdcentraler i Sjuhärad.
Beslutet att halvera användningen av hyrläkare ställer till stora problem för primärvården i Södra Älvsborg, som kan tvingas stänga vårdcentraler på grund av läkarbrist. I riskzonen just nu ligger vårdcentralerna i Bollebygd och Viskafors. Det är mindre enheter som har svårt att behålla sina fasta läkare och som kan komma att stängas om primärvården inte får använda hyrläkare i samma utsträckning som förut. Ännu går det att på dispens utnyttja bemanningsföretag men på sikt ska hyrläkarna helt försvinna, och då gäller det att fylla redan oattraktiva tjänster med fast anställd personal.