Skåne

Sjukhusen sprider infektioner

Många skåningar som läggs in på sjukhus smittas i vården.
Vid en mätning under en dag i november hade drygt var tionde inlagd patient i Skåne en vårdrelaterad infektion.

– En infektion kan få stora konsekvenser för de drabbade patienterna, säger Eva Melander, hygienöverläkare i Malmö. I värsta fall kan de här infektionerna vara det som tippar dem över kanten så att de dör.

Drygt elva procent av de inlagda i Skåne hade den aktuella dagen smittats av en infektion i vården. Det är något över riksgenomsnittet. Vanligast är urinvägs- och sårinfektioner och lunginflammationer.

Inom sjukvården i Skåne har man under ett par års tid arbetat målmedvetet med sjukvårdspersonalens hand- och klädhygien för att minska smittspridningen.

Nästa steg nu kan vara att till exempel se över användningen av katetrar, som har visat sig öka risken för infektioner.