Måndag 15 december Programledare: Stefan Lindeberg

Bättre skydd för hotade politiker efterfrågas

Flera kommunpolitiker i Vadstena har utsatts för hot efter att frågan om museijärnvägens vara eller icke vara behandlats i kommunen.

Sveriges kommuner och landsting efterlyser skärpta straff när det gäller hot mot politiker, på samma sätt som tjänstemän idag skyddas. Men, regeringen, som ska fatta beslut lagar tycker det räcker med dagens lagstiftning. I stället efterlyser man fler anmälningar från kommunernas sida.

Electrolux varslar 3000 anställda

Idag vitvarjujätten Electrolux varslat 3000 anställda i hela världen om uppsägning. Frågan är hur stor del av de här varslen som kommer att drabba Motala.

Miljöbil presenterades i Linköping

Idag presenterades en konverterad bil som kan gå på trebränslen: bensin, etanol och biogas. Det är Tekniska Verkens dotterbolag Stadspartner i Linköping som tillsammans med Volvo har utvecklat tekniken för att göra om vanliga bensindrivna bilar till miljöbilar.