Förundersökning mot institut

Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning mot Ramlösa forskningsinstitut i Helsingborg.
Misstankar om kvacksalveri och bedrägeri har kommit fram när Helsingborgs Dagblad skrivit om verksamheten vid institutet, vilket lett till att åklagare nu ska titta närmare på verksamheten. Även Socialstyrelsen ska granska institutet. Det som bland annat kommit fram är att den som står bakom Ramlösa forskningsinstitut inte har någon svensk läkarlegitimation ändå har receptbelagd medicin skrivits ut.