Behov av skyddat boende ska utredas

Länstyrelsen i Kalmar kommer få 300 000 kronor för att kartlägga behovet av skyddat boende för flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld som till ex hedersmord. Länsstyrelsen i Kalmar kommer diskutera hur man ska genomföra kartläggningen tillsammans med länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge.
Detta är ett landsomfattande projekt och de statliga pengarna delas ut nu under andra halvåret.