Flytande prat för den som stammar?

Nu kan den som stammar pröva ett datorprogram som kan leda till ett flytande tal. Logopedavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är den första mottagningen i landstingets regi som satsar på metoden.
Iförd hörlurar och mikrofon lyssnar stammaren på en röst från datorprogrammet som säger olika ljud och stavelser. Stammaren skall då säga efter i mikrofonen, och blir därefter rättad av datorprogrammet. På så sätt ska den som stammar lära sig att prata mer flytande. Tidigare har det bara varit privata mottagningar som erbjudit behandlingen, och har då kostat mellan 60000 och 70000 kronor per person. När nu även landstingens mottagningar kan erbjuda programmet, är det bara en ordinarie patienttaxa som ska till. För att lyckas med behandlingen krävs en stor motivation från patienten, menar Marianne Christensen, som är chefslogoped på Akademiska sjukhuset i Uppsala. - För dem som verkligen har ansträngt sig med programmet har det fungerat, men det kräver verkligen en hel del av den som ska göra det. Det är inget "tryck på knappen" så blir det bra, säger hon. Dr Fluency, som datorprogrammet heter, finns i landstingets regi just nu bara på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men mottagningen räknar med att fler logopedmottagningar i landet ska ta in programmet.