Vellinge

Politiker i upprop mot hot

Nu har Anders Alkewall (kd) formellt lämnat sina politiska uppdrag i Vellinge kommun. Han hoppar av politiken sedan han utsatts för flera anonyma hot. När Vellinges kommunfullmäktige höll sitt möte på måndagskvällen enades politikerna om ett gemensamt upprop mot att förtroendevalda hotas.

Kristdemokraten Anders Alkewall var själv inte närvarande under fullmäktigemötet, men de händelser som den senaste tiden förknippats med honom präglade ändå stämningen redan i mötets inledande minuter. Det första förslaget som klubbades igenom för kvällen var ett gemensamt upprop om att hot mot förtroendevalda aldrig får tolereras.  

– Det kan vara en liten rännil i sammanhanget men vi måste ändå markera att vi inte accepterar den här sortens beteende, sa Lars-Ingvar Ljungman (m), ordförande för kommunstyrelsen.  

Hoten mot Anders Alkewall har pågått i över ett år, och av hänsyn till sin familj såg han det som orimligt att fortsätta med politiken. Kort därefter tillkännagav även Lars-Ingvar Ljungman att också han blivit hotad, och till och med fått brinnande föremål inkastade på tomten. 

Men trots enad front från samtliga politiska partier, är Lars-Ingvar Ljungman klart bekymrad över att folkvalda känner sig så hotade att de lämnar sina uppdrag. Inte minst i Vellinge.  

– Det är en brist för demokratin. Trist, konstaterar Lars-Ingvar Ljungman.